foto1 foto2 foto3 foto4


601 589 939
biuro@sd-tax.pl

Jak podjąć współpracę?

W przypadku, kiedy zainteresowałeś się naszym usługami i jesteś chętny/a do podjęcia współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy podany wówczas zakładce KONTAKT.

Ustalimy wówczas warunki współpracy i jeżeli będą Ci odpowiadały umówimy się na podpisanie umowy.

Niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- xero nadania numeru REGON

- xero potwierdzenie nadania NIP

- umowa zawiązania spółki (dot. wyłącznie spółek)

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wzór umowy można otrzymać pocztą elektroniczną.

Załatwimy za Ciebie wszystkie niezbędne formalności oraz złożymy dokumenty we właściwym dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zakładania firmy, pomożemy w doborze najlepszej formy opodatkowania oraz udzielimy wsparcia przy wypełnieniu niezbędnych formularzy podatkowych.

Jak wygląda współpraca?

Świadczenie usług odbywa się na podstawie zawartej umowy. Dzięki temu masz pewność, że jesteśmy legalnie działającą firmą, która bierze odpowiedzialność za świadczone usługi.

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych dokumentów powinny być przekazane do 7 dnia kalendarzowego po miesiącu obrachunkowym. Przy dużej ilości dokumentów terminy przekazywania są ustalane indywidualnie.

 • W terminie uzgodnionym z Klientem przygotowywana jest lista płac dla pracowników, rachunki do umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) itp.

 • W terminie do 15-go dnia każdego miesiąca Biuro informuje Klienta o wysokości Jego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń.

 • W terminie do 20-go dnia każdego miesiąca Biuro Rachunkowe opracowuje otrzymaną dokumentację księgową oraz przekazuje Klientowi informację o przychodach, kosztach, (za dany miesiąc oraz w narastaniu do początku roku) oraz o wyniku podatkowym i wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się metodą kwartalną, ostateczne rozliczenie za dany kwartał przekazywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale, natomiast w trakcie kwartału Klientowi przekazywane są dane informujące o przychodach, kosztach i wyniku rachunkowym/podatkowym za pierwszy i drugi miesiąc kwartału (oraz w narastaniu tj. za oba miesiące i w narastaniu od początku roku) do 20-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

 • W terminie do 25-go dnia każdego miesiąca Biuro Rachunkowe przygotowuje dla podatników VAT deklarację VAT-7 i przekazuje Klientowi informację w sprawie rozliczenia podatku VAT. W przypadku Przedsiębiorcy rozliczającego się metodą kwartalną, deklaracja VAT za dany kwartał przygotowywana jest w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale

 • W zależności od obowiązującego Klienta terminu sporządzenia deklaracji VAT-UE, przygotowywana jest deklaracja VAT-UE (miesięczna lub kwartalna).

 • Dodatkowo w dniu upływu terminu płatności podatków lub składek na ubezpieczenie wyślemy Państwu przypomniane sms z kwotą i rodzajem zobowiązania.

  Przechowywanie dokumentacji?

  Dokumenty księgowe podatnika przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego. Po okresie 5 lat od zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

  Dodatkowe korzyści

  W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez Biuro Rachunkowe, reprezentujemy płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.

  Usługi na odległość i za pośrednictwem Internetu

  W przypadku małych firm mających miesięcznie do 25 dokumentów, świadczymy usługi na odległość. Oznacza to, że nie musisz dostarczać dokumentów do siedziby biura. Wystarczy, że za pomocą poczty elektronicznej prześlesz nam zeskanowane dokumenty. My po rozliczeniu prześlemy do Ciebie pliki do wydruku w wersji PDF. Wystarczy je wydrukować i dołączyć do źródłowych dokumentów. Cena świadczonych usług do ustalenia indywidualnego.

  Jeżeli siedziba Twojej firmy znajduje się w dużej odległości od naszego biura, możesz przekazać nam dokumenty przesyłką kurierską. O wynikach rozliczenia zostaniesz poinformowany mailowo, natomiast dokumenty w zależności od Twojej decyzji zostaną zarchiwizowane w naszym biurem, lub z wydrukami odesłane z powrotem do Ciebie.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.