foto1 foto2 foto3 foto4


601 589 939
biuro@sd-tax.pl

Obsługa kadrowa:

Prowadzenie akt osobowych pracownika.

Wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Dopilnowanie rejestru badań lekarskich

Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia,

umowy o dzieło).

Wystawianie zaświadzczeń dla pracowników


Obsługa płacowa:

Wykonanie list płac z umów o pracę.

Utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych.

Przesłanie do Urzędu skarbowego deklaracji z podatkiem dochodowym ( PIT­11, PIT­8B);

Wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT­4R).

Obliczenie miesięcznych zaliczek PIT­4

naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów

sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS

reprezentowanie klienta w ZUS


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

prowadzenie ewidencji przychodów

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów

sporządzanie zeznań rocznych PIT­28

sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT­7,VAT­7K) oraz

przygotowywanie przelewów podatku VAT

sporządzanie rejestrów VAT


Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz

przygotowywanie przelewów

sporządzanie zeznań rocznych PIT­36, PIT­36L

sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT­7,VAT­7K) oraz

przygotowywanie przelewów podatku VAT

sporządzanie rejestrów VAT