foto1 foto2 foto3 foto4


601 589 939
biuro@sd-tax.pl

Kadry i płace

Rodzaj umowy

Cena za 1 pracownika miesięcznie

Umowa cywilno-prawna bez ZUS

do 10 pracowników

15,00 zł

powyżej 10 pracowników

12,00 zł

Umowa cywilno-prawna z ZUS

18,00 zł

Umowa o pracę

Płace

Kadry

Kadry i Płace

do 10 pracowników

20,00 zł

20,00 zł

35,00 zł

powyżej 10 pracowników

18,00 zł

18,00 zł

30,00 zł

Aktualna oferta:

2 miesiące księgowości

50%

Pomoc w założeniu firmy

gratis

Reprezentacja w urzędach

gratis

Sporządzenie zeznania podatkowego PIT

od 15 zł

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów z rejestrem VAT:

Ilość wpisów księgowych

koszt prowadzenia książki przychodów i rozchodów bez VAT.

koszt prowadzenia książki przychodów i rozchodów z rejestrem VAT.

1-10 wpisów

60 zł/miesiąc

70 zł/miesiąc

11-20 wpisów

95 zł/miesiąc

110 zł/miesiąc

21-50 wpisów

140 zł/miesiąc

160 zł/miesiąc

51-70 wpisów

170 zł/miesiąc

190 zł/miesiąc

71-100 wpisów

210 zł/miesiąc

240 zł/miesiąc

101-130 wpisów

270 zł/miesiąc

290 zł/miesiąc

131-150 wpisów

320 zł/miesiąc

340 zł/miesiąc

151-170 wpisów

360 zł/miesiąc

390 zł/miesiąc

171-200 wpisów

410 zł/miesiąc

440 zł/miesiąc

201-230 wpisów

460 zł/miesiąc

490 zł/miesiąc

231-250 wpisów

510 zł/miesiąc

540 zł/miesiąc

powyżej 250 wpisów

cena do negocjowana

cena do negocjowana

Ryczałt ewidencjonowany z rejestrem VAT:

Ilość wpisów księgowych

Koszt prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego bez VAT.

Koszt prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego z rejestrem VAT.

1-10 wpisów

55 zł/miesiąc

65 zł/miesiąc

11-20 wpisów

85 zł/miesiąc

95 zł/miesiąc

21-50 wpisów

120 zł/miesiąc

135 zł/miesiąc

51-70 wpisów

150 zł/miesiąc

170 zł/miesiąc

71-100 wpisów

200 zł/miesiąc

220 zł/miesiąc

101-130 wpisów

250 zł/miesiąc

270 zł/miesiąc

131-150 wpisów

290zł/miesiąc

320 zł/miesiąc

151-170 wpisów

340 zł/miesiąc

370 zł/miesiąc

171-200 wpisów

390 zł/miesiąc

420 zł/miesiąc

201-230 wpisów

440 zł/miesiąc

470 zł/miesiąc

231-250 wpisów

490 zł/miesiąc

520 zł/miesiąc

powyżej 250 wpisów

cena do negocjacji

cena do negocjacji

Opłaty dodatkowe

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych od 20 zł

 • Prowadzenie rejestrów i rozliczenie podatku akcyzowego od 200 zł

 • Wydruki niezwiązane z miesięcznym rozliczeniem podatku dochodowego i podatkiem VAT od 15 zł

 • Korekty deklaracji wynikające z winy zleceniodawcy 30 zł

 • Czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu 20 zł + opłaty skarbowe

 • Sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy 30 zł

 • Odbiór dokumentów z siedziby Klienta 25zł.

 • Sporządzanie Sprawozdań GUS, PFRON od 20zł.

 • pomoc w założeniu firmy gratis

 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych od 80 zł

 • Zeznania roczne wg wartości brutto:

 • samodzielne bez ulg, z uwzględnieniem ilości źródeł przychodu 15 zł

 • samodzielne z ulgą, z uwzględnieniem ilości źródeł przychodu 20 zł

 • wspólne z małżonkiem, bez ulg, z uwzględnieniem ilości źródeł przychodu 25 zł

 • wspólne z małżonkiem, z ulgami i z uwzględnieniem ilości źródeł przychodu 30zł. • PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO. CENY USTALANE SĄ INDYWIDUALNE W KAŻDYM MIESIĄCU W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI WPISÓW  PREZENTOWANY CENNIK NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 § 1 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH. MA JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY